Các biện pháp điều trị bệnh Xơ vữa động mạch ngoại biên,Các biện pháp chẩn đoán bệnh Xơ vữa động mạch ngoại biên

động mạch ngoại biên thành công phần lớn là do người bệnh bỏ thuốc lá, tập thể dục thường xuyên và có chế động ăn uống khỏe mạnh.Xơ vữa động mạch ngoạ...

 

Hình ảnh bệnh Xơ vữa động mạch ngoại biên