Các biện pháp điều trị bệnh Vàng da bệnh lý,Các biện pháp chẩn đoán bệnh Vàng da bệnh lý

Vàng da bệnh lý Điều trị vàng da bệnh lý tùy theo nguyên nhân gây bệnh:1. Điều trị vàng da bệnh lý do tăng bilirubin gián tiếp:Cung cấp đầy đủ nướ...

Hình ảnh bệnh Vàng da bệnh lý

>>| Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. theo vinmec

HỎI CÂU MỚI VÀO ĐÂY VÀNG DA Ở TRẺ NHỎ - Quan trọng nhất là phát hiện trong 15 ngày đầu sau sanh - M...