Các biện pháp điều trị bệnh U tế bào khổng lồ,Các biện pháp chẩn đoán bệnh U tế bào khổng lồ

U tế bào khổng lồ Điều trị ngoại khoa là phương pháp chính trong điều trị u tế bào khổng lồ. Điều trị nội khoa thường đóng vai trò hỗ trợ làm giảm...

Hình ảnh bệnh U tế bào khổng lồ

>>| Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. theo vinmec

U TẾ BÀO KHỔNG LỒ (Giant cell tumor) U tế bào khổng lồ của xương (Giant cell tumors of bone), còn đ...