Các biện pháp điều trị bệnh Thuyên tắc ối,Các biện pháp chẩn đoán bệnh Thuyên tắc ối

Thuyên tắc ối Phương pháp điều trị bệnh khẩn cấp bao gồm:Đặt catheter: bác sĩ sẽ đặt ống catheter vào một trong các động mạch để theo dõi huyết áp...

Hình ảnh bệnh Thuyên tắc ối

Thuyên tắc ối 1. Định nghĩa : *Là một cấp cứu sản khoa nghiêm trọng có thể gây tử vong mẹ và con ....