Các biện pháp điều trị bệnh Thông liên thất,Các biện pháp chẩn đoán bệnh Thông liên thất

Thông liên thất Điều trị bệnh thông liên thất có hai phương pháp chính: phẫu thuật vá lỗ thông hoặc can thiệp bít thông liên thất bằng dù. Can thi...

Hình ảnh bệnh Thông liên thất

>>| Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. theo vinmec

Chuyên đề cẩm nang tim bẩm sinh hôm nay sẽ cập nhật kiến thức TẬT THÔNG LIêN THẤT đến các phụ huyn... [Siêu âm tim thai] Thông liên thất Ventricular septal defects - VSDs Download PDF file: http://w... 'SIêU ÂM TIM u2013 PHƯƠNG THỨC QUAN TRỌNG GIÚP CHẨN ĐOÁN SỚM BỆNH LÝ TIM MẠCH BẨM SINH NGUY HIỂM' *...