Các biện pháp điều trị bệnh Thông liên nhĩ,Các biện pháp chẩn đoán bệnh Thông liên nhĩ

Thông liên nhĩ Điều trị thông liên nhĩ hiện nay có hai phương pháp là can thiệp bít lỗ thông liên nhĩ bằng dụng cụ hoặc phẫu thuật. Trong đó bít b...

Hình ảnh bệnh Thông liên nhĩ