Các biện pháp điều trị bệnh Suy tim,Các biện pháp chẩn đoán bệnh Suy tim

Suy tim Điều trị suy tim lấy điều trị nội khoa làm nền tảng, kết hợp giải quyết các nguyên nhân suy tim như tái thông mạch vành, phẫu thuật thay v...

Hình ảnh bệnh Suy tim