Các biện pháp điều trị bệnh Suy tim cấp,Các biện pháp chẩn đoán bệnh Suy tim cấp

Suy tim cấp Ổn định huyết động:Thở oxy: từ oxy kính mũi đến mask, mask túi, hoặc hỗ trợ thông khí nhân tạoNếu bệnh nhân kích thích nhiều do phù ph...

Hình ảnh bệnh Suy tim cấp

>>| Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. theo vinmec