Các biện pháp điều trị bệnh Rối loạn thần kinh thực vật,Các biện pháp chẩn đoán bệnh Rối loạn thần kinh thực vật

Rối loạn thần kinh thực vật Điều trị nguyên nhân có thể phòng ngừa sự tiến triển và đôi khi đảo ngược tình trạng bệnh dây thần kinh. Nguyên tắc đi...

Hình ảnh bệnh Rối loạn thần kinh thực vật

>>| Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. theo vinmec

LẦN ĐẦU TIêN TẠI VIỆT NAM THỰC HIỆN GHÉP TẾ BÀO GỐC CHỮA RỐI LOẠN THẦN KINH RUỘT Sau một năm rưỡi ... LẦN ĐẦU TIêN TẠI VIỆT NAM THỰC HIỆN GHÉP TẾ BÀO GỐC CHỮA RỐI LOẠN THẦN KINH RUỘT Sau một năm rưỡi ...