Các biện pháp điều trị bệnh Phong,Các biện pháp chẩn đoán bệnh Phong

phong mới được chú ý và đi đúng hướng. Đến năm 1982, phương pháp đa hóa trị liệu ra đời giúp giảm một cách đáng kể tỷ lệ lưu hành bệnh phong ở tất cả ...

Hình ảnh bệnh Phong

PHÒNG KHÁM CHUYêN GIA BV HÙNG VƯƠNG Bạn cần khám bệnh và không có nhiều thời gian Bạn muốn được ...