Các biện pháp điều trị bệnh Nhiễm khuẩn huyết não mô cầu,Các biện pháp chẩn đoán bệnh Nhiễm khuẩn huyết não mô cầu

Nhiễm khuẩn huyết não mô cầu Điều trị kháng sinh đặc hiệu theo phác đồ điều trị: Kháng sinh được dùng theo đường tĩnh mạch, trong khoảng thời gian...

Hình ảnh bệnh Nhiễm khuẩn huyết não mô cầu

TRONG 1 NĂM ĐẦU ĐỜI, TRẺ CẦN CHỦNG NGỪA ĐỦ 13 LOẠI VẮC XIN QUAN TRỌNG