Các biện pháp điều trị bệnh Mù mắt,Các biện pháp chẩn đoán bệnh Mù mắt

Mù mắt Tùy theo nguyên nhân gây bệnh mù mắt mà áp dụng các phương pháp điều trị khác nhau.Dùng thuốc: aspirin hoặc thuốc chống đông để phòng ngừa ...

Hình ảnh bệnh Mù mắt