Các biện pháp điều trị bệnh Lyme,Các biện pháp chẩn đoán bệnh Lyme

Lyme Điều trị chủ yếu là thuốc kháng sinh. Nếu trị càng sớm thì khả năng phục hồi càng nhanh, tránh các biến chứng sau này.Sử dụng kháng sinh như ...

Hình ảnh bệnh Lyme