Các biện pháp điều trị bệnh Lao ở mắt,Các biện pháp chẩn đoán bệnh Lao ở mắt

Lao ở mắt Nguyên tắc điều trị: theo nguyên tắc của hóa trị liệu laoPhối hợp các thuốc chống laoDùng thuốc đúng liềuDùng thuốc đều đặnDùng thuốc đủ...

Hình ảnh bệnh Lao ở mắt

>>| Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. theo vinmec