Các biện pháp điều trị bệnh Hội chứng Volkmann,Các biện pháp chẩn đoán bệnh Hội chứng Volkmann

Hội chứng Volkmann Tiếp cần ban đầu trong điều trị hội chứng Volkmann cần tuân thủ các nguyên tắc:Tháo bỏ các nẹp chặt hoặc bột bóĐiều trị giảm đa...

Hình ảnh bệnh Hội chứng Volkmann

>>| Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. theo vinmec