Các biện pháp điều trị bệnh Hội chứng QT kéo dài,Các biện pháp chẩn đoán bệnh Hội chứng QT kéo dài

Hội chứng QT kéo dài Để điều trị Hội chứng QT kéo dài bệnh nhân có thể không cần liệu pháp điều trị nếu không xuất hiện triệu chứng hoặc không có ...

Hình ảnh bệnh Hội chứng QT kéo dài

>>| Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. theo vinmec