Các biện pháp điều trị Hội chứng Peutz-Jeghers,Các biện pháp chẩn đoán Hội chứng Peutz-Jeghers

kịp thời.Bệnh nhân cũng có thể tham gia tư vấn di truyền cùng bác sĩ để có được hướng giải quyết tốt nhất. <

Hình ảnh Hội chứng Peutz-Jeghers