Các biện pháp điều trị bệnh Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống,Các biện pháp chẩn đoán bệnh Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống

Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống Không có thuốc chọn lọc cho hội chứng đáp ứng viêm toàn thân. Điều trị theo chẩn đoán cụ thể, với bệnh có trước đa...

Hình ảnh bệnh Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống

>>| Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. theo vinmec