Các biện pháp điều trị bệnh Hội chứng Alport,Các biện pháp chẩn đoán bệnh Hội chứng Alport

Hội chứng Alport Hiện nay, hội chứng Alport không có điều trị đặc hiệu, nguyên tắc điều trị chỉ bao gồm giám sát, kiểm soát tiến triển của bệnh và...

Hình ảnh bệnh Hội chứng Alport

>>| Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. theo vinmec