Các biện pháp điều trị bệnh Hoại tử vô mạch,Các biện pháp chẩn đoán bệnh Hoại tử vô mạch

Hoại tử vô mạch Mục tiêu điều trị hoại tử vô mạch là để ngăn chặn việc tiếp tục mất xương. Ở giai đoạn đầu của bệnh, các bác sĩ thường đưa ra các ...

Hình ảnh bệnh Hoại tử vô mạch

HOẠI TỬ VÔ KHUẨN CHỎM XƯƠNG ĐÙI Nhân một trường hợp thay khớp háng cho một bệnh nhân 65 tuổi bị ho...