Các biện pháp điều trị bệnh Hẹp eo động mạch chủ,Các biện pháp chẩn đoán bệnh Hẹp eo động mạch chủ

Hẹp eo động mạch chủ Điều trị hẹp eo động mạch chủ gồm có điều trị nội khoa, phẫu thuật hoặc can thiệpĐiều trị nội khoaChủ yếu là điều trị triệu c...

Hình ảnh bệnh Hẹp eo động mạch chủ