Các biện pháp điều trị bệnh Cao huyết áp ở trẻ em,Các biện pháp chẩn đoán bệnh Cao huyết áp ở trẻ em

Cao huyết áp ở trẻ em Để điều trị tăng huyết áp ở trẻ em, cần thực hiện các biện pháp sau:Thực hiện chế độ ăn DASH (Dietary Approaches to Stop Hyp...

Hình ảnh bệnh Cao huyết áp ở trẻ em